5 ข้อ ควรรู้ของมนุษย์เงินเดือน ก่อนทำประกันสุขภาพ

มนุมนุษย์เงินเดือน ทำประกันสุขภาพ

Highlight:

  • สวัสดิการที่มีอยู่ อาจไม่เพียงพอ
  • หลังเกษียณ ไม่มีสวัสดิการรองรับ
  • ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการทำประกันได้

 

มนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ มักจะมีประกันสุขภาพจากประกันกลุ่มที่เป็นสวัสดิการจากบริษัทอยู่แล้ว แต่คุณอาจจะลืมคิดว่ามันอาจจะไม่เพียงพอหากมีการเจ็บป่วยรุนแรงหรือเรื้อรัง!!

แต่ถ้าวางแผนจะทำประกันสุขภาพ Top up เพิ่มเติมจากสวัสดิการที่มี  มาดามขอแนะนำ 5 ข้อ ที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้ก่อนตัดสินใจเลือกแบบประกันค่ะ

1. การเลือกวงเงิน
ควรคิดเผื่ออนาคตด้วย เพราะเราจะมีโอกาสใช้สิทธิประกันสุขภาพมากขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้นในอนาคต ซึ่งวงเงินที่ใช้เป็นค่ารักษาควรคิดเผื่อเรื่องค่าเงินเฟ้อที่จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามจำนวนปีที่ผ่านไป หากเลือกวงเงินที่เป็นของปัจจุบันอาจทำให้ไม่เพียงพอในอนาคต

2. ความครอบคลุม

มาดามแนะนำว่า ควรศึกษาประกันกลุ่มที่บริษัทให้ก่อนค่ะ ว่ามีความคุ้มครองด้านไหนบ้าง และยังขาดส่วนไหนอีก เมื่อมาทำประกันเอง จะได้เลือกเพิ่มความคุ้มครองให้ครอบคลุมทุกความเจ็บป่วยค่ะ ถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงที่จะต้องสูญเสียเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตเพื่อรักษาตัวยามเจ็บป่วย

3. อายุเกษียณ

เนื่องจากสวัสดิการจากบริษัท เหมือนเป็นสวัสดิการติดโต๊ะ ไม่ใช่สวัสดิการติดตัว หากเราเลิกทำงานหรือเกษียณ สวัสดิการต่างๆที่มีอยู่ตอนทำงานก็จะหายไปด้วย จึงต้องเผื่อค่ารักษาในวันที่เราสูงอายุและไม่มีสวัสดิการแล้ว หรือเลือกแบบประกันสุขภาพที่สามารถปรับเปลี่ยนแบบหรือเพิ่มความคุ้มครองได้ในภายหลัง

4. ระยะเวลาคุ้มครอง

เนื่องจากประกันสุขภาพที่เราทำนี้ เตรียมทำเพื่อให้ดูแลเราในระยะยาว ตั้งแต่ปัจจุบันไปจนแก่เฒ่า มาดามขอแนะนำให้เลือกแบบประกันที่สามารถต่ออายุได้ยาวๆ เพราะหากเลือกแบบสั้นๆ เมื่อประกันสุขภาพหมดอายุแล้วเราจะทำใหม่ ก็ต้องพิจารณาอนุมัติใหม่ ถ้าเวลานั้นมีโรคประจำตัวหรือป่วยเรื้อรังแล้ว อาจมีโอกาสที่กรมธรรม์จะไม่อนุมัติหรืออนุมัติแบบยกเว้นโรคหรือเพิ่มเบี้ยได้ โดยที่เวลานั้น อาจจะไม่มีประกันสุขภาพที่เป็นสวัสดิการจากบริษัทคอยรองรับแล้วก็ได้ค่ะ

5. การลดหย่อนภาษี

สรรพากรได้ให้สิทธิ์การใช้ประกันสุขภาพ และประกันชีวิต ในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยในปี 2564 นี้ เบี้ยประกันสุขภาพจะสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้ไม่เกิน 25,000 และเมื่อรวมกับประกันชีวิตแล้ว จะได้ไม่เกิน 100,000 บาทค่ะ

หรือหากเราทำประกันสุขภาพควบกับประกันบำนาญ ก็จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนประกันสุขภาพได้ไม่เกิน 25,000 บาท และใช้สิทธิลดหย่อนรวมกับประกันบำนาญได้สูงสุดถึง 300,000 บาทเลยค่ะ แต่ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับรายได้ต่อปีและการลดหย่อนอื่นๆ ตามกฎสรรพากรนะคะ

Powered by MakeWebEasy.com